مدیریت زبان آموزان، فیدبک ها و محتوا

رایتینگ های فرستاده شده

فایل های اپبود شده توسط زبان اموزان را در این بخش مشاهده و دانلود کنید

زبان آموزان ثبت نام کرده

لیست قابل ویرایش افرادی یکه در سایت ثبت نام کرده اند

مدیریت مالی

مدیریت پرداختی ها ، اعتبارات و مسائل مالی

تنظیمات سایت

تنظیمات و ابزارهای مرتب با سایت

جلسات رزور شده

آخرین درخواست های زبان آموزان جهت رزرو مشاوره

محتوای سایت

ویرایش، افزودن و یا حذف مطالب سایت در این بخش انجام می شود